KlimaInvest d.o.o
Armije BiH bb
Banovići
Bosna i Hercegovina


Tel/Fax: +387 35 875 399
Mobitel: +387 61 101 269
                          +387 61 179 114
                          +387 61 294 879
                          +387 61 295 514

E-mail: sifet.t@bih.net.ba
             kemal.mujkic@bih.net.ba
                          

Žiro račun 1940043649300146 ProCredit Banka
1610250041790072 Raiffeisen Banka


Br.sud.registra U/I-2780/96, Kantonalni sud Tuzla
Matični broj 1-7974, Poreski broj. 03420609
ID.br.4209134440008, PDV.br. 209134440008